RASPBERRY PI 3 MODEL B

קטגוריה: תגית:

לוח זה זהה ללוח הפיתוח CM3L

יש להשתמש בלוח זה לטובת פיתוח ורק לאחר יצירת האימג' הסופי מומלץ להתחיל אינטגרציה על המודול והכרטיס היעודי